SUCCESS Medžiaga lietuvių kalba

Projekto “SUCCESS“ tikslas pritaikyti pozityviosios psichologijos (PP) principus, metodus ir technikas mokyklos/ karjeros konsultantų darbe, ugdant mokinių įsidarbinamumo įgūdžius, o SUCCESS projekto mokymuose dalyvaujantys mokyklos/karjeros konsultantai savo įgytas žinias bei įgūdžius gebės perteikti mokiniams tiek nacionaliniu, tiek ES mastu.

Instructor